Beste Leden van de Jan Bertus Clan,

Met heel veel plezier kijken Zwop, Lammert en ik terug op de bijzonder goed geslaagde Neven&Nichtendag, afgelopen zondag in Woudsend.
We willen jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid en betrokken deelname, waardoor het allemaal zo geweldig verlopen is. In het bijzonder willen we alle familieleden bedanken die op deze dag een buitengewone bijdrage hebben geleverd.
Heel leuk was het idee van Mieke om oude familiestukken te veilen. De veiling, waarvan de opbrengst inmiddels is overgemaakt naar de stichting Mensen In Nood, heeft maar liefst € 675,= opgebracht!
Heel hartelijk bedankt.
Zoals bekend hebben zich zondag al weer drie kandidaten aangemeld om de volgende editie – over pakweg 3 à 4 jaar – te gaan organiseren.
Het zijn hier op de foto vlnr: Wiro de Jong, Janet Visser en Pete Pietersma.Over foto’s gesproken:
Er zijn die dag de nodige foto’s gemaakt. Wij zouden het ontzettend leuk vinden wanneer jullie die foto’s naar ons willen opsturen.
(Graag naar: j.d.vries@ziggo.nl) zodat wij ze kunnen sorteren en aanbieden aan Karlijne Pietersma, die ze dan voor ons op de familiewebsite gaat zetten. (www.devrieswoudsend.nl)
Daarop komen dan ook de ongetwijfeld fraaie portretfoto’s die Karlijne van een hele reeks familieleden heeft gemaakt.
Op die site gaan we ook proberen het radiodocument dat Willie de Vries heeft gemaakt, waarin diverse familieleden op een hele leuke manier aan het woord komen, te plaatsen, waardoor iedereen het kan beluisteren.
Verder hebben we geprobeerd zoveel mogelijk mailadressen van iedereen te verzamelen. Ze zijn bij elkaar gebracht in een Excel bestand dat we hierbij meesturen. Het bevat ongetwijfeld een aantal fouten en onvolledigheden, waarvan we hopen dat jullie die ons willen melden, zodat we de zaak zo compleet mogelijk krijgen.
Zodra we jullie reacties hebben ontvangen en de website is gevuld, melden we ons weer om het jullie te vertellen.

Nogmaals heel erg bedankt, Zwop, Lammert en Jan.

Correspondentieadres:
Jan de Vries
Binnenwiek 12
6003 BX Weert
Tel. +31 495 548 733
GSM. +31 6 121 76 406
E-mail: j.d.vries@ziggo.nl